OPENING van het eerste 'Doetinchemsche Waarenhaus'

Winkelierster mevrouw E. Bouwens (1830-1920) was in 1893 Weduwe geworden toen haar man Johannes Hendrikus Huls (geb. 1828) overleed. Zij heeft daarna de zaak voortgezet en in 1895 werd de zaak door haar zoon overgenomen.
Wat de oorzaak van de faillietverklaring was, is niet bekend.  

Op zaterdagavond 20 augustus 1904 feestelijk geopend!
NU 2 VESTIGINGEN IN DOETINCHEM, Markt A-62 en Hamburgerstraat A-53.

 

'SPOED!' Op 30 april 1904 begint met SPOED de uitverkoop wegens opheffing van zijn MODEZAAK op de Markt! Zou H. Huls als Manufacturier/kleermaker stoppen met zijn mode-bazar? De volgende advertentie brengt duidelijkheid!  

Bijna 4 maanden later, op 20-08-1904 staat er belangrijk nieuws te gebeuren!!!
OPENING VAN HET EERSTE DOETINCHEMSE WAARENHAUS!
Aan de Hamburgerstraat A53!

^ NOG GROOTSE PLANNEN IN 1909,
15 maanden later kwam er een abrupt einde aan deze COMPAGNONSCHAP.

 

De huis-nummering is wat verwarrend. In de advertenties komen we in die periode A-50 (nr.34), A-55 (nr. 22),  A-52 (nr.30), A -53 (nr.26) en A-58 (nr.16). De nummers A-52 en A-58 zijn in ieder geval juist. 

WEER EEN VERHUIZING!

Er volgt weer een verhuizing, het pand aan de Markt A-62 wordt in november opgeheven.
< zie advertenties)
  

De oprichting van het COMPAGNONSCHAP gebeurde pas op 27-02-1908 .

 Op 19 juni 1909 werd er nog geadverteerd door J.H. Huls & Co met een grote uitverkoop wegens verbouwing!

(< zie advertentie hiernaast)

Maar aan de Mode-bazar van J.H. Huls & Co dat in 1908 ontstond, kwam al spoedig een einde.
Op zaterdag 15 januari werd er een totale uitverkoop wegens verandering der zaken gehouden.
Op 10 september 1910 vestigde G.J. Keller (de & 'Co') zich aan de Hamburgerstraat A-55 (het latere huisnr. 22) Keller is nadien verhuisd naar Hamburgerstraat A-63 (Huisnr 6)

 

<<  BRAND BIJ HULS in de Hamburgerstraat in 1909

AFBEELDING BOVEN: Stukje getekend Hamburgerstraat.

Dat de scheiding niet echt soepel is verlopen getuigd de advertentie geplaats op 06-05-1911. "WAARSCHUWING! " 
J.H. Huls geeft bij 25,- 'aan bons' een dames- of heren Remontoir horloge cadeau! 

 

G. J. KELLER FAILLIET
 Na de ontbinding van het compagnonschap in 1910 met J.H. Huls, ging G.J. Keller nog door met zijn eigen modewinkel,  pand nr. 61 in de Hamburgerstraat. (zie advertentie links.) 
Na 1920 (ondanks de grote advertenties die hij plaatste) ging het bergafwaarts en hij ging in afgeslankte vorm verder in de Grutstraat.
Op 24-05-1923 werd een faillietverklaring ingediend en uitgesproken.

^Na de ontbinding met Keller, ging J.H. Huls alsnog over tot een verbouwing van perceel no. 52 aan de Hamburgerstraat. 

22 april 1911 OPENING MODEMAGAZIJN J.H. HULS & Zn.

J.H. Huls (*1866) en Zn. (*1895) adverteren op 22-04-1911 in een grote advertentie (boven) ook met de naam gebr. BERVOETS. Een in die tijd, in andere delen van het land een bekend kledingmagazijn.

J.H. Huls was kleermaker en zijn zoon Johannes Marinus *1895 was de 'Zn.' in de firma, ook hij zat in de kleding en hij nam na de terugtrekking van zijn vader uit de zaak de modewinkel over en heeft die tot 1928 voortgezet. Daarna is hij fabrikant geworden van dassen en brettels. 
(Over deze Johannes Marinus Huls is een extra pagina 9 gewijd.)

(Foto's Staring Instituut)

Foto hierboven (genomen vanaf de Hamburgerpoortzijde.) De Modewinkel (na de verbouwing!) van Huls werd daar in 1911 geopend. De enorme grote ramen waren voor die tijd heel bijzonder.
In 1916 werd zoon Johannes Marinus Huls (*1895) in de zaak opgenomen en in 1920 trad vader J. H. Huls uit de zaak om samen met zijn vrouw een hotel te beginnen in de korte Heezenstraat. Zoon Marinus Huls beëindigde de modewinkel in 1928 en begon een bedrijfje in Dassen en Bretels.

Langzaam maar zeker, verschijnen er getekende producten in de tekst-advertenties!

^ In deze periode had Huls ook een filiaal MODE in Silvolde. SILVOLD'S KLEEDING-MAGAZIJN TANGELDER 

De motor die in de Etalage had gestaan bij Huls, werd via onderstaande advertentie te koop aangeboden. 

FOTO UIT 1911: Rechts het pand dat J. H. Huls aan de Hamburgerstraat 52 liet bouwen. Op deze plek verkocht J. H. Huls samen met zijn zoon Johannes Marinus zijn mode artikelen. Zie hoe duidelijk hij boven de winkelingang een bord met huisnummer A52 heeft gehangen vanwege de concurrentie van zijn vorige compagnon G. J. KELLER. Boven in de gevel heeft hij 'BEDDEN, DEKENS' laten schilderen. Boven op de schuine kant staat J.H. Huls en Zn.  

*Zie onderstaande advertentie: 'REISKOSTEN WORDEN ZOVEEL MOGELIJK VERGOED!'

J.H. HULS & Zn. durfden in 1928 al te stellen, 'HET BEST GESORTEERDE EN VOORDELIGSTE ADRES VAN GEHEEL OOSTELIJK GELDERLAND' .......
10 weken later verscheen het 'OPHEFFINGS' bericht! 

Op 17 augustus en 26 oktober werden per advertentie de "GROTE OPENBARE VERKOOP" aangekondigd! 

Naast een grote partij MANUFACTUREN, werd ook het winkel inventaris aan geboden zoals: Toonbanken, etalagegoederen, kasregisters, lampen , schappen, papierrol met snijmes, complete marktkraam, Etalagebustes, Gordijnen enz, enz. ZEG HET VOORT!!!

WEGENS OPHEFFING DER ZAAK TOTALE UITVERKOOP 

Johannes Marinus stopt met de modezaak en gaat verder aan de Terborgseweg met zijn bedrijf in BRETTELS EN DASSEN!           

^  JAMIN had de MODE-zaak op 18 juni 1928 van J.H. Huls en Zn. onderhands overgenomen. 
FOTO BOVEN: Jamin in de jaren '50. 

FOTO ONDER: Hamburgerstraat omstreeks 1910. Derde pand rechts met uithangbord J.H. HULS.
Verderop maar dan aan de linkerkant van de straat, zou later het "grootste warenhuis" van de Achterhoek ontstaan.
Helemaal op de achtergrond de twee grote bomen die ter hoogte van het huidige C&A pand stonden.

 Net als bij het vorige pand op de Markt, laat J.H. Huls hier ook duidelijk op de gevel zijn aanbiedingen zien!
In 1918 werd het verkocht aan Th. Bus.

^ 18-03-1911

De advertentie boven van 18 maart 1911 geeft aan, dat het WARENHUIS van J.H. HULS (*1866) nu op nr. A-58 is gevestigd. Het latere huisnummer 16.
(Zie pand foto boven.)

JOHANNES HENDRIKUS HULS (*1892) (TATA) ging in 1907 naar Arnhem om in februari 1908 terug te keren. In oktober ging hij weer naar Arnhem en bleef daar tot maart 1911 en kwam dan terug als 'winkelbediende'. Blijkbaar had hij bij collega's het vak moeten leren. Zijn laatste 'stage' was van december 1911 tot april 1913 in Zutphen. Daarna is hij voor zijn vader in het 'warenhuis' werkzaam zijn geweest. (Uit 'Huls 75 jaar' G. Rijsdorp.) 

TOT MAART 1918...... 

Op 18 maart 1918 in de Graafschapbode: GROTE UITVERKOOP!

Het warenhuis van J.H. Huls (*1866) werd overgenomen door Th. BUS een bekend zakenman die in Winterwijk ook een winkel had.

'Door promte en nette bediening en levering van prima artikelen, hoop ik het vertrouwen en de gunst van de ingezetende van Doetinchem en Omstreken waardig te worden.
Hoogachtend TH. Bus. (Zie advertentie boven.)

DE FIRMA HULS HAD TOEN AL EEN HELE GOEDE NAAM!

^ De heer Huls heeft de zaak overgedaan aan de heer Bus.

In de eerste jaren van de overname door heer Bus werd royaal geadverteerd, maar dat werd steeds minder. In 1933 sloot hij de zaak. Een uitverkoop advertentie werd niet meer geplaaats. Hij zal zijn goederen overgebracht hebben naar zijn winkel in Winterswijk!

OPHEFFINGEN:

CONCURRENTIE
De heer TH. Bus ging langzaam ten onder. Waarschijnlijk heeft hij, het koopmanschap en de concurrentie van J.H. Huls junior
(TATA) niet kunnen verdragen.

Huls opende n.l. enkele maanden later 'de Goedkope Bazar' in de Boliestraat die dezelfde soort artikelen ging verkopen. J.H. Huls kon natuurlijk profiteren van de GOEDE NAAM die zijn voorvaderen toen al hadden opgebouwd!  HULS HOTEL
J.H. Huls had zich in 1920 terug getrokken uit de modezaak aan de Hamburgerstraat.
Hij had een hotel laten bouwen in de Korte Heezenstraat.
Het blauw omlijnde pand is van 1920 t/m 1928 het HOTEL-LUNCHROOM van J.H. Huls geb. 1866 geweest. 

De ondernemende J.H. Huls overleed in 1924 op 58 jarige leeftijd. Zijn weduwe zet het hotel voort tot juni 1928. Zij verkocht het aan G.D. Medze. 

Bijna 100 jaar later zijn er in dit pand nog steeds enkele winkels gevestigd.

BRETELS- EN DASSENFABRIEK
Zijn zoon Johannes Marinus *1895 zette de mode-winkel aan de Hamburgerstraat nog voort. In 1928 besloot hij de modewinkel te verkopen. Hij ging verder met de al eerder gestarte bretels- en dassenfabriek.  


JOHANNES HENDRIKUS HULS *1892 (TATA), HAD ANDERE PLANNEN!

ZIE PAGINA 3  (<klik) voor een uitgebreide voortzetting!