MEER DAN 150 JAAR HULS DOETINCHEM

 

 18-10-1919 BEGON J.H. HULS MET ZIJN WINKELTJE
IN DE BOLIESTRAAT!  
 

 

FOTO'S BOVEN: HULS van 60 m² in 1924 naar 6000 m² in 1990.

FOTO LINKS: Het pandje van Huls in 1924/1925 aan de Hamburgerstraat, ingetekend op een foto uit 1945.
FOTO RECHTS: het na vele verbouwingen uitgegroeide Huls in 1990, eveneens ingetekend op een foto uit 1945.
Op de voorgrond, één van de vele open ruimtes in de stad nog zichtbaar, veroorzaakt door de zware bombardementen die Doetinchem troffen.

DOETINCHEM AUGUSTUS 2018

HET IS STIL, HEEL STIL...…. ik schuif net als zoveel anderen, het bouwzeil opzij en kijk in een grijs- grauwe betonmassa. Op de achtergrond, schijnt daglicht via het dak dat deels is verwijderd de troosteloze ruimte in. Enkele flarden wandbekleding van weleer, buigen vanaf het ruwe plafond naar beneden...……..

Is dit, wat is overgebleven van die riante ruimte, waar je zo vanzelfsprekend naar binnen ging, omdat je wist dat je vriendelijk en vakkundig werd geholpen,
omdat je wist dat je niet te veel betaalde, en omdat je de optimale service kende.
Is dit de ruimte, met het enorme assortiment, met alle topmerken, de verrassende acties, de aanbiedingen, alles in een stijlvolle entourage gepresenteerd...…

In de afgelopen maanden, zijn alle herinneringen aan 'het hart van Doetinchem'
(dat in 2008 tot stilstand kwam,) tot op het bot, met de slopershamer verwijderd!

Sinds 1925, was op deze plek aan de Hamburgerstraat iets heel bijzonders ontstaan.
Huls groeide van 60 vierkante meter, naar maar liefst 6000 vierkante meter verkoopruimte, een geweldig resultaat, in een reusachtig pand, het enigste onafhankelijke warenhuis van Nederland.

RUIM 100 JAAR GELEDEN.

 Op 18 oktober 1919 begon Johannes Hendrikus Huls (Tata) zijn winkeltje 'de Goedkope Bazar' in de Boliestraat.   
In 1925 verhuisde hij met zijn koopwaar naar een wat grotere ruimte in de Hamburgerstraat nr. 49.

DEZE WEBSITE IS EEN EERBETOON AAN DE FAMILIE HULS. 
Het geeft een periode weer vanaf 1796, toen vanuit Duitsland, Johannes Hüls zich in Doetinchem vestigde, zijn beroep was Wever later Inlandsche kramer (rondtrekkende koopman), zijn zoon, Johan Henrich Hüls geboren in 1828, liet in 1855 op zijn huwelijksdocument noteren dat hij winkelier was. (Ook zijn vader stond op dit document als winkelier genoteerd.) Johan Heinrich begon in het dwarsstuk van de Boliestaat zijn eerste winkeltje in speelgoed en galanteriën. Naar de hand van het plaatsen van de advertenties is precies na te gaan in welke panden de generaties Huls hun koopwaar aanboden.

1855 - 2007...… MEER DAN 150 JAAR KOOPMANSCHAP IN DOETINCHEM.
Op 8 pagina's (boven aan te klikken) kunt u de ontwikkelingen van de generaties Huls in de loop der jaren volgen.

OOK VIS, STERKE DRANK, CITROENEN EN AARDAPPELEN
Huls verkocht in zijn beginperiode een grote variatie aan koopwaar, in de vele advertenties werden naast o.a. speelgoed, mode en galanterieën, aardappelen en fruit
, maar ook puike Hollandse haringen en sterke drank aangeboden.

HULS is niet meer, een groot gemis, maar in herinnering leeft het voort ……..
Na V & D zal volgend jaar H&M zijn deuren openen in het voorste gedeelte aan de Hamburgerstraat. Het gedeelte aan de Nieuwstad zo'n 3.300 vierkante meter staat er nog troosteloos bij, wat daar mee gaat gebeuren is nog de vraag.
(TOEVOEGING: Inmiddels is bekend, dat er een eetgelegenheid in komt en op de bovenverdieping is ruimte voor kantoren.) 

Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de inhoud van deze website, dan hoor ik dat graag van u. Foto's, aanvullingen in welke vorm dan ook, worden zeer op prijs gesteld.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier,
Joop du Plessis, oud-medewerker Huls.

 

HET ZAKEN DOEN ZAT IN DE GENEN.

Naast winkels in de Boliestraat, Heezenstraat, Markt, en Hamburgerstraat, was J.H. Huls geb. 1866 (de vader van Tata) zeer actief, zo liet hij op latere leeftijd in de Korte Heezenstraat een hotel bouwen. Ook was hij eigenaar van een complete kermis-explotatie waaronder een grote Danssalon* en een Salon-Caroussel met alle toebehoren en vervoersmiddelen.
Naast zoon Johannes Hendrikus geb. 1892 (Tata,) waren nog twee zonen actief in de zakenwereld: Johannes Marines Huls geb. 1895 werkzaam in de modewinkel van zijn vader, startte in 1922 een Bretels & Dassenbedrijf in Doetinchem.
En Wilhelmus Johannes geb. 1893 was slager van beroep en nam in 1924 de slagerij over van D. Palm & zoon aan de Nieuweweg. 

* Deze danssalon was zeer populair en gewild bij evenementen en kermisterreinen in Doetinchem en omgeving.

BOLIESTRAAT 52, DE PLEK WAAR HET IN 1855 OF ENKELE JAREN EERDER BEGON > 

1855 in de Boliestraat in huis nr. 102 het latere huisnummer 52 in het korte dwarsstuk van de Boliestraat.
(Geel omlijnd) hier vestigde zich in 1855 J. H. Huls (geb. 1828 -†1893) en zijn vrouw Elisabeth Bouwens. Zij huwden op 1 juni 1855.


Z
ijn vader ook een J. H. Huls geb. 1796 liet in 1855 op het huwelijks-document van zijn zoon, als beroep ook WINKELIER noteren. Bij zijn overlijden in 1863 was hij 'Tapper' van beroep. De mogelijkheid is natuurlijk aanwezig, dat de zoon de winkel heeft overgenomen van zijn toen 60 jarige vader en dat deze (zoals bekend) als tapper verder is gegaan. Dit zou kunnen betekenen, dat voor 1855 al verkoop werd gepleegd door J.H. Huls geb. 1796. 

 

2018: Dwarsstuk van de Boliestraat, vanaf de Hamburgerstraat gezien. Geel omlijnd de plek waar J. H. Huls zijn winkeltje in 1855 begon.

Foto vanaf de andere kant gezien. Het pand wat nu op de plek in de Boliestraat staat, is al zeer oud, en zou mogelijk het pand kunnen zijn wat er in 1855 al stond.

>> Eigenlijk zou dit stukje straat het 'HULS-STRAATJE' moeten heten!

 


DOETINCHEM 1830

Rond 1830 kwam het gezin van Johannes Hendrikus Jacobus Hüls geb. 1796 en Clara Elisabeth Bierman geb. 1797 (beiden in Bocholt geboren) met hun kinderen naar Nederland en vestigden zich in 1826 te Aalten. (Uit dit huwelijk werden uiteindelijk 9 kinderen geboren). Vader Johannes was wever en kwam met de fabrikant Anton Driessen naar Aalten waar Driessen in 1827 zijn eerste fabriekje startte. In 1827-1828 was het gezin Hüls weer terug gegaan naar Bocholt. Zoon Johannes Henrich Hüls was daar op 21-03-1828 geboren, maar dochter Clara Elisabeth werd op 12 -01-1831 in Doetinchem geboren. We kunnen dus aannemen dat het gezin tussen 1828 en 1831 in Doetinchem was gaan wonen.

ZELFSTANDIG WEVER. Johannes Henricus Jacobus Hüls geb. 1796 zal het beroep van wever bij Driessen zodanig hebben geleerd, dat hij zich in Doetinchem als een zelfstandige wever kon vestigen. Bij de geboorte van dochter Clara Elisabeth op 12 januari 1831 te Doetinchem gaf Johan als beroep wever op. Wanneer dochter Clara Elisabeth in 1851 trouwt met 20 jaar oudere Joannes Schotel, blijkt volgens de huwelijksakte dat vader Hüls van beroep 'inlandsche kramer' blijkt te zijn, (rondtrekkende koopman.)
Maar in het Huwelijksdocument van 1855 laat Joann Hüls noteren dat hij ook WINKELIER was. Het laatste beroep van deze Johannes is 'tapper' (caféhouder) zo staat vermeld in zijn overlijdensakte van 19 oktober 1863. Dit beroep oefent hij uit in een van de portierswoningen van de Gruitpoort.
                                                                                                              (Zie afbeelding rechts. >)

Op 20 april 1855 ging zijn zoon Johan Henrich Hüls geb. 1828 naar het stadhuis om de geboorte van zijn kind Wilhelmina Elisabeth Bouwens aan te geven, (voorechtelijk kind). Als aangever liet hij in de geboorteakte inlandse kramer als zijn beroep noteren. 

Ruim een maand later, op 1 juni 1855 ging hij weer naar het stadhuis maar dan om met Elisabeth Bouwens te trouwen. Johan Henrich Hüls, jonge man, oud 17 jaar, hij liet dan op het huwelijksdocument als beroep WINKELIER noteren! (Zie documenten onder aan deze pagina.)

(Dochtertje Wilhelmina Elisaeth werd in de akte tevens als hun wettig kind erkent.)

Het jonge echtpaar ging volgens het bevolkingsregister in 1855 in de Boliestraat in huis nr, 102 wonen (het latere huisnummer 52, in het korte dwarsstuk). Hij vestigde zich daar als winkelier. (Of nam de winkel van zijn vader over.) Dit zou betekenen dat Huls al meer dan 150 jaar zijn koopmanschap in Doetinchem heeft uitgeoefend.

HULS MEER DAN 150 JAAR KOOPLIEDEN IN DOETINCHEM!

Maar welke goederen zou de startende winkelier verkocht hebben in 1855? Gezien zijn arbeidsverleden en dat van zijn vader als inlandse kramers zou het kunnen zijn, dat het jonge echtpaar een manufacturenwinkel had geopend. Maar zijn vrouw Elisabeth Bouwens, kwam uit een gezin in de Heezenstraat waar huishoudelijke artikelen werden verkocht. 

In ieder geval, werden er in 1883 galanteriën, speelgoed, kristal en porcelein verkocht en was er van textiel geen sprake zoals de eerste advertentie laat zien! In 1886 werd er in het kleine winkeltje ook nog een ruimte ingericht om Valencia sinaasappelen en diverse soorten VIS te verkopen. (Zie advertentie rechts.)

^ 28-11-1883

^ DE ALLEREERSTE ADVERTENTIE VAN HULS!

HIERBOVEN: de allereerste advertentie die H. Huls (geb. 1828-†1893) plaatste in de Graafschapbode op 28 november 1883. Enkele dagen voor 5 december adverteerde Huls met galanteriën en speelgoed in het pandje aan de Boliestraat. 
(In 1879 was de Graafschapbode begonnen met een nieuws- en advertentieblad.)

'Hopende met een druk bezoek vereerd te worden' . 

De tweede advertentie die H. Huls plaatste, een jaar later, weer voor de St. Nicolaasverkoop op 29-11-1884. Op 23 november kondigt H. Huls aan dat hij finale uitverkoop houd wegens vertrek naar elders..... en de eerstvolgende advertentie die we tegenkomen is op 13 november 1886. Ook weer voor de St. Nicolaasverkoop. >

FOTO BOVEN: de Heezenstraat ca. 1895. Geel omlijnd de plek waar H. Huls zijn winkel vestigde.

H. Huls geb. 1796 (Johan Henrich) begon (zoals eerder vermeld), als winkelier in juni 1855 in de Boliestraat. Het winkeltje was te klein. Op 23 november 1885 kondigt H. Huls aan dat hij uitverkoop houdt omdat hij gaat verhuizen.

VERHUIZEN NAAR DE HEEZENSTRAAT
Op 13 november 1886 adverteert H. Huls opnieuw met een Sint Nicolaas cadeaux advertentie en heeft zich gevestigd in de Heezenstraat A-324 (het latere nummer 16). (Zie advertentie rechts boven.)
Na het overlijden van H. Huls in 1893 zet zijn weduwe (Mevrouw Elisabeth Bouwens) de winkel voort. Ondertussen ging ook aan de Heezenstraat de verkoop van vis gewoon door en werd op 09-03-1895 weer een advertentie met VIS-aanbiedingen geplaats!  

OPHEFFING: In 1893 gaf Wed. H. Huls via een advertentie te kennen dat zij wegens een sterfgeval de zaak wil sluiten!
Maar ze heeft zich waarschijnlijk bedacht want op 25-11-1896 plaatste ze een advertentie 'Doe Uw Voordeel!' Wegens verbouwing worden alle goederen tegen uiterst lage prijzen opgeruimd. 
(Zie advertentie elders op deze pagina.)

SLUITING DER WINKEL AAN DE KORTE HEEZENSTRAAT!
Maar op 21 maart 1900 kondigde Wed. Huls, per advertentie dan toch aan, dat ze had besloten de winkel met een opheffinguitverkoop te sluiten. (Haar man H. Huls was in 1893 overleden.) Tevens bood ze enige net onderhouden huismeubelen te koop aan. In september 1900 werd de zaak van weduwe H. Huls failliet verklaart en werden allerlei winkelspullen en huisraad geveild. De zaak had toch ruim 14 jaar in de Heezenstraat gezeten.
De naam werd niet konsuquent gebruikt, de ene keer staat onder de advertentie Wed. H. Huls de andere keer werd Wed. J.H. Huls genoteerd. 

PUIKE GROTE KASTANJES, DADELS, VIJGEN, CITROENEN, COCOSNOTEN, KAAS, HARINGEN,...…..

OPNIEUW WINKEL IN DE BOLIESTRAAT!
Begin 1900 opent zoon J.H. Huls (geb.1866) 'De Goedkope Bazar' in de Boliestraat. Waarschijnlijk is dit pand te klein want op 24-01-1894 opent J.H. Huls Jr. (geb.1866) 'mijnen winkel'  in de Boliestraat. In deze winkel, was voorheen Meubelmagazijn 'Vredenburg' gevestigd, en de ruimte zal ongetwijfeld groter zijn geweest. Zie advertenties hieronder.

^ 24-01-1894

^ 26-02-1898

Naast zijn zaak aan de Boliestraat bezocht H. Huls ook markten en kermissen om handel te bedrijven. Op 26 februari 1898 plaatste hij een advertentie met als kop: GELDBELEENING!  Zie advertentie boven. 

 

                        ^ 20-03-1895                                                                     ^ 30-03-1895

WEGENS VERTREK staat bovenaan de advertentie op 30-03-1895 maar in 1896 zat J. H. Huls (VADER OVERLEDEN, NU GEEN JUNIOR MEER) nog in de Boliestraat want op 05-09-1896 en op 30-09-1896  werden er weer een advertenties geplaats! (Zie hieronder)
FINALE UITVERKOOP! ALLE GOEDEREN WERDEN VERKOCHT. Tevens werden de gehele winkelopstand zoals toonbanken, lampen en gewichten in 1895 ter overname aangeboden. 

NAAR DE MARKT: In een advertentie op 30-09-1896 maakte H. Huls bekend dat de Goedkope Bazar verplaats werd van de Boliestraat naar de Markt (nu Simonsplein.) Ondertussen werd er nog in de Boliestraat op 22-02-1896 vis, sinaasappelen en citroenen in een advertentie aangeprezen door H. Huls. Op 01-08-1894 werd per advertentie het vertrek van de winkel van H. Huls gemeld.
DE GEHELE UITVERKOOP HEEFT DAN ZO'N ANDERHAF JAAR GEDUURD!

EINDELIJK IS HET DAN ZOVER!

Op 05-09-1896 een grote opruiming wegens 'verhuizing'.
In deze advertentie (zie hierboven) melde hij dat de opruiming slechts 14 dagen duurd en dat de winkel en het magazijn werden overgeplaatst naar de markt, in het huis voorheen bewoond door de Gebr. Vogel. Adverteert nu ook met grote partij wollen goederen.

De MARKT ca. 1910 staat op de foto, (maar deze foto zal ouder zijn wand in 1904 zat huls al in de hamburgerstraat.) Wit omlijnd is het pand waar H. Huls toen zijn handel dreef. De gevel hing vol met aanbiedingsborden en helemaal boven op de gevel heeft hij in grote letters 'De Goedkope Bazar' laten schilderen. (coll. Staring Instituut) 

      ^ 17-10-1896 IS ER WEER EEN ACTIE! WEGENS UITBREIDING DER ZAAK!
Nu grote prijsvermindering op kleding!
Op 28-05-1898 laat H. Huls weten,
'Wegens opheffing mijner Manufactuurzaak, worden alle stukgoederen en gemaakte kleeren voor de helft van de prijs verkocht!' 

PRACHTIGE FOTO ca. 1905! Gezellige drukte op de Marktdag op de MARKT in Doetinchem. Huls had zich links achter in een pand gevestigd in 1896 en verhuisde naar de Hamburgerstraat in 1904. Op de achtergrond het fraaie gemeentehuis. Al deze panden zijn in 1945 weggebombardeerd.

                                     ^ 06-03-1897                                                 ^ 05-03-1898

Penseeltekening van E.A.E. Nijhoff. (foto gem. museum Arnhem)

De Gruitpoort kort voor de sloop in 1863. De beide torens op de achtergrond, hadden hun mooie 'spits' al verloren. In één van de  portiers-woningen, oefende op latere leeftijd Johannes Hendrikus Jacobus Hüls zijn beroep als Tapper uit. 

Het gaat goed met de zaak want in 1984 vraagt J. H. Huls door middel van bovenstaande advertentie om hulp!

^  13-11-1886

^  06-07-1889  Heezenstraat

       ^ 18-07-1891                  ^ 09-03-1895                            

De Heezenstraat zoals die er nu uitziet. GEEL omlijnd de plek waar Huls zijn winkel had.

^  30-07-1892 STERKE DRANK VERGUNNING DOOR J.H. Huls Jr. in de Boliestraat

^ 15-04-1893 wegen STERFGEVAL

^ 25-11-1896 VERBOUWING

^ 21-03-1900  OPHEFFING

^  28-06-1900 Faillissement

^ 22-02-1896 HEEFT NOG STEEDS VIS, SINAASAPPELEN EN CITROENEN IN DE VERKOOP!

^ 07-03-1896
DE UITVERKOOP IS AL EEN JAAR BEZIG!

  ^ BIJZONDER AANBOD VOOR WINKELIERS EN HOTELHOUDERS!

Het Simonsplein (Markt) zoals die er nu uitziet. Geheel herbouwd na het bombardement 1n 1945.

01-04-1898

> ADVERTENTIES ZIJN ONTLEEND UIT "DELPHER KRANTEN"

OP DE AFBEELDING HIER ONDER VINDT U EEN STAMBOOM-OVERZICHT VAN DE FAMILIE HULS 

U KUNT BOVENSTAAND OVERZICHT DOWNLOADEN!

Stamboom Huls
3699 downloads

1919-1994 75 JARIG JUBILEUM
Voor het 75 jaar bestaan van Warenhuis Huls in 1994, kreeg Gerrit Rijsdorp (oud medewerker van Huls) de opdracht een boekje samen te stellen over de firma Huls. Dit heeft hij met veel kennis en enthousiasme gedaan, met de middelen, die toen voor handen waren. Elke medewerker heeft zo'n boekje ontvangen. Dit boekje, is dan ook waar nodig, als ondersteunende bron gebruikt bij het vervaardigen van deze website, aangepast en aangevuld met veel foto- en advertentiemateriaal. 
Ook zijn er veel nieuwe gegevens en redactionele stukken toegevoegd, met als resultaat, een nog completere geschiedenis over de familie Huls.

VOOR DE LIEFHEBBER.....

Geboorte-document 1831 van dochter Clara Elisabeth, Johan Hüls geeft WEVER als beroep op.  

Huwelijks-document uit 1851: Wanneer dochter Elisabeth op 29 augustus 1851 trouwde met Johannes Cristanus Schotel, blijkt vader Hüls Inlandsche kramer te zijn.  

 

AFBEELING RECHTS - Huwelijks-document 1855: Ruim een maand later, op 1 juni 1855 ging hij weer naar het stadhuis om met Elisabeth Bouwens te trouwen Joann Henrich Hüls gaf dan op als beroep WINKELIER. 

De verloofden verklaren tevens als hun wettig kind te herkennen eene dochter Wilhelmina Elisabeth, geboren 18 april 1855. Het jonge echtpaar ging volgens het bevolkingsregister in het korte dwarsstuk van de Boliestraat in huis nr. 102 wonen. (het latere huisnummer 52.)

UIT DIT DOCUMENT BLIJKT DAT DE VADER VAN JOANN HENRICH HULS OOK AL WINKELIER WAS.

Geboorte document 1855: Op 20 april gaat Johan Henrich Hüls *1828 naar het stadhuis om zijn voorechtelijk kind Wilhelmina Elisabeth Bouwens aan te geven.
Als beroep wordt Inlandsche kramer vermeld op bovenstaand document.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb