1990: HULS DACHT WEER AAN UITBREIDING!

Het ging met Huls, de agressieve advertentie- en reclamecampagnes, de folders, uit eigen beheer, die Huls maandelijks met meer dan 100.000 exemplaren in Doetinchem en wijde omgeving liet verspreiden waarin Huls zich profileert als 'DE GOEDKOOPSTE' en de speciale acties waaronder de 'knaken-actie' en het hele 'Tata en Tatje' gebeuren, hebben er toe bijgedragen, dat de omzet weer een stijgende lijn vertoonde. 

'FUNSHOPPEN'
Het werd dan ook weer vol in de winkel, met klanten maar ook met goederen. Het ging goed met de economie en de verkoopfilosofie moest zich aanpassen naar de wensen van de klanten. Het publiek ging niet winkelen, maar 'funshoppen'.
Dat vroeg aanpassing van interieur en uitbreiding. Collecties werden naar een hoger niveau getild en verbreed. 

Huls had nog één mogelijkheid om ter plekke uit te breiden. Dat is dan bovenop de al eerdere uitbreiding die Huls in 1972 bij de doorbraak naar de Nieuwstad heeft gedaan. In 1979 had Huls de 1000 m² kelderruimte die als magazijn  dienst deed aan de verkoopruimte toegevoegd.

Aannemer Rabelink, eertijds uitvoerder bij Aannemersbedrijf Van de Kemp die de voorgaande uitbreiding van Huls realiseerde, kende Huls en weet wat er van hem verlangd wordt. Begin 1989 begon hij. Het lijkt simpel, maar er kwam heel wat bij kijken.
De verkoop moest doorgaan en de bouw mag niet stagneren. Complete draagconstructies van staal en beton moesten vanuit de vloer in de kelder tot het dak worden gerealiseerd om een grote trappenhal annex lichtpartij te kunnen dragen.
Het bestaande dak van 1000 m² bleef intact en daar overheen kwam de nieuwe verdiepingsvloer die door stalen pilaren gedragen werd. Door deze opzet, werd de verkoop zo weinig mogelijk gehinderd. Er werd een nieuwe personenlift bij de nieuwe trappenpartij geplaats en de bestaande lift kreeg een 'facelift'.
De buitenwanden werden voorzien van een fraaie betegeling in grote vierkante vlakken die samen met de raampartijen voor een bijzonder mooie uitstraling zorgden. Daarbij kwam de ruime, en zeer fraaie ingangspartij, uitstekend tot zijn recht en nodigde uit tot binnengaan.

TATA en TATJE hebben hun goede werk gedaan, zij verdwenen van het toneel.
Er moest een nieuw beeld van Huls naar buiten gebracht worden.

Van buiten het bedrijf werd tijdelijk contact gezocht met een freelance ontwerper die de 3 medewerkers van de reclame-afdeling van Huls ging ondersteunen.
'DOUBLE SPREAD'
Men was al overgegaan om wekelijks een double spread* te ontwerpen. (Van deze mogelijkheid bij de kranten werd nauwelijks of helemaal geen gebruik van gemaakt.) Dit waren meestal 'thema advertentie' waarin enkele artikelen heel groot werden afgebeeld, bijvoorbeeld 6 tafelserviezen of een aantal barbeques. Deze prachtige advertenties deden het heel goed maar de kosten waren hoog. Toch was Huls vanwege het succes daar geruime tijd mee doorgegaan.

De samenwerking met de ontwerper die ca. 3 jaar duurde ging prima, samen werden er prachtige advertenties, affiches en acties ontworpen.

Later kwam aan zijn medewerking geleidelijk aan een einde. 

* Een double-spread is een advertentie, die geplaats wordt over twee pagina's van een krant. In het hart van de krant lopen de teksten en de artikelen door.
Dus een  advertentie zonder onderbreking in het midden.

HET ONDERSTAANDE KRANTEN-BERICHT BIJ DE OPENING ZEGT ALLES!

 

<  De nieuwe DRAAGTAS met de slogan 'HULS heeft méér'.

Een kijkje in de reclame-afdeling van Huls, de computer had in 1989 zijn intree gedaan. Zonder begeleiding werd een begin gemaakt om de teksten en de prijzen op de computer te maken en op de gewenste plaats in de advertentie te zetten. Dit was al een hele vooruitgang. De artikelen werden toen nog steeds met de hand via foto's en met behulp van een antiscoop getekend en met grijze tinten ingekleurd. Daarvan werden in de doka rasteropnamen gemaakt en de afbeelding in de advertentie geplakt. Enige tijd later zou de laatste tekentafel verdwijnen en werden er complete advertenties op de computers gemaakt. Men lette toen nog niet op het computer-meubilair en van RSI had men nog niet gehoord. 

^ ENKELE PAGINA-GROTE ADVERTENTIES uit de z.g. 'keuken van het bedrijf'.

Dit soort pagina-grote advertentie werden wekelijks door vertegenwoordigers van 7 verschillende kranten opgehaald. Om een complete dekking te garanderen werd een advertentie gemaakt voor de beide dagbladen, resp. de Gelderlander en de Graafschap-Bode. Voor de weekkrant het Oost Gelders Vizier werd een andere advertentie gemaakt. Dan waren er nog de regio-kranten, de Gelderse Post, de Liemers Lantaarn en het Zutphens Koerier die weer een andere advertentie kregen. En niet te vergeten, de Zondagskrant die op het algemeen veel respons opleverde, de achterpagina werd vanaf de eerst uitgave van de krant al door Huls geclaimd, meestal werden meerdere advertenties in deze krant geplaats.

BOVENSTAANDE TEKENING GEEFT EEN BEELD VAN HET ENORME 'TOTALE WINKELCENTRUM' VAN HULS

Deze prachtige tekening werd in opdracht van Huls vervaardigd door freelance-ontwerper Clements Pierik.

PAND TER ELLEN KWAM VRIJ.

Begin jaren '90 kwam pand 51 vrij, het pand dat Huls in 1964 voor Ter Ellen heeft laten bouwen. Meteen sprong Huls er bovenop want de groeidrang was nog steeds aanwezig bij Huls. Tenslotte was de grond waar het pand op stond van 1952 tot 1964 eigendom van Huls geweest. Huls liet het gebouw volledig verbouwen en op de begane grond werd de scheidingsmuur compleet weggebroken zodat het volledig aan zou sluiten bij de parfumerie van Huls. Deze pafumerie-afdeling kreeg er een groot stuk vloeroppervlakte bij. Groot was de vreugde, toen Huls het topmerk CHANEL binnen haalde.
Huls is met recht trots op z'n parfumerie.

Op de verdiepingsruimte werd ook een groot deel van de scheidingsmuur weggebroken. Zo kreeg het inkoopkantoor er ruimte bij en werd er een extra directiekantoor ingericht. De 2de verdieping (zolder) van het pand werd later in gebruik genomen als reclamestudio.

 

FOTO RECHTS uit 2018.  Het voormalige pand no. 51 van 'Knopenhuis' Ter Ellen dat vrijkwam.

Links van Ter Ellen staat het voormalige pand van Huls aan de hamburgerstraat in de steigers dat grondig wordt verbouwd. 

BOVEN: Enkele beelden van de prachtige parfumerie afdeling, toonaangevend in het Oosten van Gelderland. Huls had alle grote topmerken in huis! Foto in het midden, toont het bovengedeelte van het draaiende stadsplateau.

  • EEN SFEERVOL RESTAURANT

De omzetten, moeten de afgelopen jaren, wel gigantisch zijn geweest, alleen al voor de uitgebreide inrichting van de keuken en het prachtige restaurant werden kosten nog moeite gespaard om de klant optimaal van dienst te zijn. Een uiterst gezellig restaurant café 'de Stadstref' met meer dan 100 zitplaatsen was het resultaat. 

Toch miste menigeen, de gezellige counter op de begaande grond bij de ingang Nieuwstad. 

AFBEELDING BOVEN: uitsnede van een advertentie. Bij grote festiviteiten in de stad zoals b.v. het Stadsfeest haakte Huls daar meteen op in en maakte per advertentie naast geweldige aanbiedingen duidelijk wat er bij Huls op die dagen werd georganiseerd.


HET PANDJE VAN JURGENS CARDUCK KOMT VRIJ

Een gedeelte van de populaire CD afdeling, wie heeft hier geen LP, muziekcassette en later zijn CD beluisterde en/of gekocht.

Het riante ruime trappenhuis van Huls gezien vanaf het draaiende Stadsplateau. Alles is verdwenen!

Het modehuis van Jurgens Carduck aan de Hamburgerstraat was in afgeslankte vorm in begin jaren '90 verder gegaan aan de hoek Synagogestraat/Nieuwstad. Daar had Jurgens Carduck in zijn achtertuin een pandje laten bouwen tegen de zijgevel van Huls. Het pand liep nog een aantal meters achter Huls door. Toen dat pand ca. 1996 vrij kwam nam Huls het direct in gebruik en bij het winkelcentrum gevoegd. Over de hele lengte werd de scheidingsmuur opengebroken zodat het een geheel werd. Daarna heeft Huls zijn mode-afdeling uitgebreid en in de extra ruimte geplaatst. 

STOPPEN MET ADVERTEREN
Het is het jaar 2000, van de één op de andere dag, nam de heer Pawlenka ('op advies van een enkele jaren geleden aangenomen medewerker') de onbegrijpelijke, dramatische beslissing om na 140 jaar te stoppen met adverteren. Zelfs de advertenties die gereed waren mochten niet meer bij de kranten aangeleverd worden. De klanten kwamen toch wel in de winkel was de redenering, (maar dit was een verkeerde beslissing die na enkele jaren grote gevolgen zou hebben.) i.p.v. adverteren werden er allerlei acties bedacht met grote kortingen van 10% tot wel 40%. Zulke acties kunnen alleen succes hebben, wanneer daar veel, heel veel publiek op af komt.
HULSPASJE
Ook werd er een Huls-Pasje in het leven geroepen, die aan de kassa, op vertoon ervan, extra korting gaf. Ondanks alle kortingen en aanbiedingen, kwamen op den duur minder mensen in de winkel waardoor de omzetten kelderen. Alleen in, en om het warenhuis van Huls, werden de mensen nog geconfronteerd met de koopjes. Het grote gros van de mensen, in en ver buiten Doetinchem, die niet geregeld in de stad kwamen, werden thuis niet meer per advertentie op de hoogte gebracht van de koopjes en de vele acties. 
Huls had in zijn gehele bestaan, altijd met veel succes, groots en opvallend geadverteerd.  
Toen de heer Pawlenka door ziekte terugtrad, verdween de ziel uit het bedrijf, en kon het alleen maar verder bergafwaarts gaan!

                                                  

HET HULS-PASJE! 

2005: De vlaggen hingen nog groots uit de mooie achtergevel, en schreeuwden om aandacht, want het winkelcentrum heeft de 'HULSPAS' ingevoerd.
Maar zie de donkere wolken boven Huls! 

ONLINE-VERKOOP
Natuurlijk waren de advertentiekosten niet gering, en kwam in die periode de online-verkoop ook langzaam op gang. Maar met een goede website en een goed reclame-en inkoopbeleid, had dit riante Complete Winkelcentrum niet failliet hoeven te gaan!

De bijna 6000 m² verkoopruimte, raakte steeds minder gevuld met artikelen, maar ook met klanten...…

TOCH WEER ADVERTEREN!
Tot ieders verbazing verschenen er in maart 2007 opeens (na 7 jaar) toch weer pagina-grootte advertenties in de Gelderlander. Maar toen was het al te laat! 'Het schaap was reeds verdronken!' 
Er waren ook niet genoeg artikelen meer voorradig, om de advertenties interessant te maken.

VOOR HET OOG VAN DE KLANTEN
De klanten werden in de winkel geconfronteerd met lege schappen en plekken.
In juni werden voor het oog van de klanten, door de leveranciers veel artikelen uit de winkel weggehaald.

GROTE VERSLAGENHEID EN ONGELOOF
Die vrijdagavond in juni, wat was de verslagenheid groot toen na de koopavond in de kantine werd meegedeeld aan de medewerkers, dat het doek voor Huls was gevallen.
De volgende morgen staan verontwaardigde klanten voor gesloten deuren.

HET IS STIL, HEEL STIL...…………….

 

 

LEGE VERKOOP-RUIMTE!

FOTO BOVEN: Op de afdeling witgoed vertoonden zich grote lege ruimtes omdat de goederen waren weggehaald door de fabrikanten.
Enkele personeelsleden zijn troosteloos met elkaar in discussie. 

HULS WERD PUBLIEK TEN GRAVE GEDRAGEN.*
Dan is het maandag 27 augustus 2007, KIJKDAG, het ooit zo roemruchte warenhuis Huls werd ten grave gedragen. Er was geen sprake meer van overname.
Om 17.00 uur ging de deur definitief op slot en startte de veiling van de inboedel op internet. Tot donderdagmiddag zes uur kon er geboden worden. Behalve een kijkdag was dit ook een reünie. Overal troffen ze elkaar. Bij de Parfumerie, in de hoek waar vroeger het witgoed werd verkocht en in de kantoorruimtes met uitzicht op de Hamburgerstraat: het personeel van Huls 125 man sterk dat op 1 juni op straat kwam te staan.

De ruimte achter de cd-afdeling was de toegang naar de inkoop- en directiekantoren van Huls.
Op de stoel van directeur Kurt Pawlenka die in februari van dit jaar overleden was, stond ingelijst een pagina-grote Vaderdag-advertentie uit 1966.

Triest, heel triest verwoord 'Meneer Jan' zoon van de oprichter die werd geboren op deze plek en tot 1980 deel uit maakte van de directie.


*Gedeeltelijk uit de GELDERLANDER overgenomen.

 

 

 BEZOEK PAGINA 7 <KLIK) VOOR HET VERLOOP VANAF 1986