EEN KEER ZO GROOT.
Totaal Warenhuis Huls brak door naar de Nieuwstad! In nauw overleg met de gemeente Doetinchem ging Huls opnieuw uitbreiden. Achter het bestaande pand zal een nieuwe winkelruimte worden gerealiseerd van zo'n 1000 m², waardoor de totale winkeloppervlakte een keer zo groot werd. De zij\achtergevel aan de Nieuwstad zal een levendig beeld krijgen door inspringende gedeelten met een ruime ingangpartij met aan weerszijde ruime etalages een plaats krijgen. Het nieuwe winkelpand werd bijna 6 meter hoog. Het geheel, werd net als het eerder gebouwde voorste gedeelte, geheel onderkelderd voor magazijn en dienstruimten. Daarboven kwam het nieuwe warenhuisgedeelte. In de kelder werd een speciale ruimte ingericht voor een enorme tank die de sprinkler-installatie van water moest voorzien. De gemeente zal ten aanzien van het nieuw te bouwen pand aan de Nieuwstad het trace van de weg aanpassen.

MINIPRIJS 
Het naastliggende pand Hamburgerstraat 41 waar stomerij 'de Pauw' was gevestigd kwam vrij en werd gehuurd door Huls. Tijdelijk werd daarin het inkoopkantoor ondergebracht, maar aan de voorzijde moest volgens de regels wel verkoop worden gepleegd. Men ging aan de voorzijde onder de naam 'MINIPRIJS' een textielsuper beginnen. In 1973 werden nog filialen in Oss, Geldrop, en Deurne geopend en werd het speelgoedfiliaal in Zevenaar ook een Miniprijs.

 

AFBRAAK
Om de nieuwbouw te kunnen realiseren zal onder meer de oude synagoge moeten worden afgebroken. Ook de huisjes nr. 11 en 11a aan de Nieuwstad zullen worden afgebroken. Deze huisjes waren reeds eigendom van Huls.

FOTO RECHTS: Aansluitend aan een stukje stadsmuur (dat van de slopershamer bespaard is gebleven) staan de twee eerdergenoemde huisjes die moesten wijken voor de nieuwbouwplannen.

Links is nog een stukje stadsmuur zichtbaar.

Dezelfde huisjes met aansluitend om de hoek,  
de voormalige Synagoge.

De foto boven geeft een beeld van de-bijna-gereed-situatie. Men is druk bezig met de nieuwe bestrating en de bloembakken bij de entree. Het Tracé van de Nieuwstad is door de gemeente aangepast aan de nieuwe situatie. Geheel rechts, de etalages en ingang van de slijterij en wijnhandel 'Het Pleintje' ook een filiaal van Huls. 

^ De fraaie ingangspartij met de ruime etalages geeft een bijzonder fraai aanzicht en zal zeker bijdragen aan de doorbraak naar de Nieuwstad.
Achter de etalage op de voorgrond, bevindt zich een sfeervol ingerichte counter.  

Wanneer de uitbreiding gereed is en de gehele verkoopruimte is voorzien van een eigentijds interieur, gaan de deuren op 28 maart 1973 open voor publiek.

Aan de nieuwstad naast de entree opent Huls een slijterij genaamd 'Het Pleintje'. 

FOTO 1974: De eerste interieurontwerpen worden in eigen beheer gemaakt.

In de geheel onderkelderde ruimte werd nu ook een werkplek gecreëerd voor de etaleurs en decorateurs. Ook de etalage-dienst groeide natuurlijk mee, want het aantal etalages was meer dan verdubbeld.
De ETALAGEDIENST wordt in augustus 1973 uitgebreid met een TIMMERWERKPLAATS/TEKENKAMER
De bedoeling was, om voortaan de winkelinrichting zoveel mogelijk in eigen beheer te gaan ontwerpen en te produceren.

Tot deze opdrachten behoorden o.a. een complete afluisterbalie op de disco-afdeling, een nieuwe mode en lederwarenafdeling, shops voor verlichtingsafdeling, een groot intern inkoopkantoor enz. enz.
Bijvoorbeeld: het ontwerpen van nieuw inpakpapier gebeurde ook in eigen beheer.

 

EIGEN RECLAME-AFDELING
In 1980 werd gestart om eigen folders en advertenties te gaan ontwerpen, dit was een groot succes! De omzet ging fors omhoog.

De foto hierboven, geeft een kijkje in de timmerwerkplaats in 1974. 
De aanmaak van 15 nieuwe toonbanken voor de horloge- en sieradenafdeling zijn in volle gang. Een van de vele opdrachten. 

Een van de (in eigen beheer) gemaakte dubbele kassa-blocks met bijbehorende bovenbouw. Geheel met Formica bekleed, waardoor ze jarenlang dienst hebben gedaan.

 

ZO KON HET GAAN BIJ HULS!
AUGUSTUS 1977:
Van mijn kant kwam de reactie, dat de hoofdingang Hamburgerstraat klant-onvriendelijk was. De klanten moesten telkens twee keer door een deur voor ze binnen waren. (Twee rijen van elk 6 deuren met een sluis ertussen.) Dezelfde dag nog, (!) werden de deuren van de binnenste rij (mede met hulp van de directeur) eruit gesloopt. Een inderhaast opgetrommeld bouwbedrijf, ging diezelfde dag tot in de late uurtjes aan het werk om de betonvloer te egaliseren. Toen de vloerbedekking erin lag, werden de buitenste deuren opengezet en konden de klanten zonder hindernissen naar binnen en naar buiten lopen. Op de vrijgekomen ruimte van de sluis, werden de volgende dag al honderden LP's van de toen overleden Elvis Presley verkocht.  

GUNSTIGE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN.

De economie bleef zich gunstig ontwikkelen. De verkoopruimte puilde uit van alle artikelen. Bij topdrukte kon men bij wijze van spreken 'over de hoofden lopen'.
Hier moest verandering in komen. 

De technische dienst was al gehuisvest aan de Loolaan. Voor het inkoopkantoor was in de kelderruimte (in eigen beheer) een ruim en prachtig inkoopkantoor gerealiseerd.

De kelder als magazijn werd nu veel te klein. Er werd opslagruimte gehuurd aan de Dr. Huber Noodstraat en voor alle inventarisgoederen werd aan de Broekweg een loods in gebruik genomen. Aan de Tramstraat werd een groot magazijn gehuurd waar diverse groepen artikelen werden ondergebracht. Eveneens werden de textielgoederen voor de Miniprijs in dit magazijn ondergebracht. Dit magazijn raakt ook vol, en weer werd er een beroep gedaan op de timmerafdeling. Deze kwam met het voordelige voorstel, om boven op de houten stellingen een vloer te leggen. Door middel van brede trappen en een brug, kon men deze extra vloerruimte makkelijk bereiken.  

De 1000 m² die men met de doorbraak naar de Nieuwstad in 1972 had bereikt, raakte ook weer vol met goederen en was er weer dringend behoefte aan meer verkoopruimte. In de lengte of breedte waren geen mogelijkheden meer. Er waren 2 opties, een verdieping er boven op, of de kelderruimte, nu nog bestemd voor inkoopkantoor en magazijnruimte, dat zou weer zo'n 1000 m² opleveren. Bij deze laatste optie, zal eerst een oplossing moeten worden gezocht voor een nieuw magazijn. Met de eigenaar van het pand aan de Tramstraat kon men niet overeen komen om daar het bestaande pand uit te breiden tot een centraal magazijn. Dus nam de directie van Huls het besluit om een nieuw centraal magazijn te bouwen aan de Gildestraat. Daarin konden dan alle diensten, zoals: de administratie, inkoopkantoren, de technische dienst, de aan- en afvoer van de goederen onder gebracht worden.

NIEUWE TIMMER-ONTWERPAFDELING
In dit nieuwe gebouw, werd ook een grote ruimte gerealiseerd voor de timmer- en ontwerpafdeling, dat werd voorzien van water, krachtstroom, en afzuiginstallatie, aansluitend hieraan het winkel-inventaris magazijn. 

VERBOUW EN INRICHTING VAN DIE EXTRA 1000 m²

Allereerst moesten er voor en achter in de winkel ruime trappen geplaats worden die de toegang naar de benedenruimte toegankelijk moesten maken. Dagen en nachten achtereen hebben grote slijp/zaagmachines hun weg moeten banen door de dikke betonvloeren die telkens een blok beton van 100 x 100 cm en ca. 40 cm dik weg zaagden en via de lift met een heftruck uit het pand werden gereden. De vloeren werden gëegaliseerd en plafonds met verlichting werden aangebracht.

Natuurlijk moest die extra winkelruimte ook ingericht worden. En om geld te besparen werd dit opgedragen aan de timmerafdeling van Huls om dit zoveel mogelijk in eigen beheer te doen. Via een contactpersoon konden door Huls direct bij een bedrijf in Duitsland metalen onderdelen besteld worden die nodig waren om vloerstellingen en wandstellingen op te bouwen. Hier was toch nog een bedrag van 37.000 gulden mee gemoeid. De honderden houten achterwanden en de houten schappen werden bij timmerbedrijf Leenslag vervaardigd. Dit bedrijf leverde bijvoorbeeld een achterwand voor 12 gulden terwijl die bij een interieurbedrijf 70 gulden kost. Hierdoor werden vele tienduizenden guldens bespaart. 

ENORME KLUS
Omdat diverse groepen artikelen naar beneden werden verplaats, kwam er natuurlijk veel ruimte vrij op de bestaande afdelingen. Naast het inrichten van de beneden verdieping, moesten deze vrij gekomen ruimten ook gelijktijdig van nieuw inventaris voorzien worden, maar dat was geen probleem, maar wel een enorme klus. In de timmer-ontwerpafdeling werd een geheel nieuwe mode- en lederwaren afdeling ontworpen, deze werd ook gerealiseerd met medewerking van het timmerbedrijf Leenslag, de klein-meubel- en verlichtingsafdeling werd uitgebreid, een complete nieuwe glas-porseleinwand werd gerealiseerd.

 

Het nieuwe CENTRALE MAGAZIJN aan de Gildestraat dat Huls liet bouwen in 1979.
Een modern gebouw van 75 x 50 meter en 7 meter hoog in twee bouwlagen ontstond aan de Gildestraat.
Het magazijngedeelte omvat de ontvangst goederen met daarvoor een brede loskuil met laad/losbruggen. De opslag van goederen is zowel beneden als op de verdieping en de expeditie naar de winkels en de klantenbezorging is aan de rechterzijde van het gebouw. In het gebouw bevinden zich zowel links als rechts ruime goederenliften. In het middenvoorfront zijn de inkoopkantoren- administratie kantoren en kantine gevestigd. Tevens is daar de advertentie- ontwerpruimte gerealiseerd. Rechts in het gebouw, Huls Service Centrum.

Intussen is ook Collega 'De Bijenkorf-Nijmegen' (niet de grote Bijenkorf), een soortelijke zaak als Huls, overgenomen door Huls, nadat de heer H.J. Huls eerst op verzoek van de huisbankier van de Bijenkorf sinds februari 1977 als adviseur en waarnemend directeur is opgetreden. De overname vond plaats op 20-12-1978.

Het pand werd zowel intern als extern verbouwd. In eigen beheer, werden er intern maanden achtereen vele werkzaamheden verricht. Een bouwbedrijf had de gevel en enkele verbouwingen in het pand aangepast. Eind 1979 werd de naam Bijenkorf gewijzigd in Huls. Door twee reclamevliegtuigen werd dit bij het publiek duidelijk kenbaar gemaakt.

De directie had besloten om de winkel een facelift te geven voor een betere (duurdere) uitstraling. Goedkope artikelen werden minder ingekocht. De z.g. 'Tata-ganger', de grote laag der Doetinchemse bevolking, kon z'n draai en voordeel niet meer vinden bij zijn 'opgepimpte' Huls. Het bezoekersaantal nam dan ook geleidelijk af en de omzet daalde sterk mee.   

FOTO BOVEN: Midden jaren '70 werd het winkelcentrum van Doetinchem voetgangersgebied. Een geweldige vooruitgang voor het winkelend publiek. De binnenstad werd geheel opnieuw bestraat voorzien van fraaie bloembakken en nieuwe verlichting. 

Advertentie voor Huls in Doetinchem en Huls in Nijmegen. 21-11-1979

OMZETDALING
Daar moest natuurlijk snel verandering in komen! Daarom kreeg de decoratie-en timmerafdeling de opdracht om 20, op marktkraam lijkende koopjestafels te fabriceren. Die werden overal in de winkel neergezet met aanbiedingen om het niveau van de zaak weer de vroegere uitstraling te geven. Ook werden op vlonders grote bulkpartijen goederen geplaats. Aan een medewerker van de etalage-decoratiedienst (die een ontwerp-opleiding had genoten) werd door de directie gevraagd om eens te proberen een ontwerp voor een eigen folder te maken. Men weet, hoe belangrijk adverteren is! (Een keer in de ca. 6 weken werd via een inkoopkring een folder uitgegeven, en af en toe via een reclame- bureau een advertentie ontworpen, maar dat was erg duur en niet genoeg.)

Binnen enkele dagen lag er een folderontwerp op tafel (uit eigen beheer) van vier bladzijden vol met Huls-aanbiedingen. Er werden er meteen 85.000 stuks van gedrukt en in Doetinchem en omgeving verspreid. Dit was een goede zet in de richting van omzetverhoging, de folder sloeg aan en in de winkel werd het weer drukker.                                                                                                                      

DAT WAS NATUURLIJK VOOR HERHALING VATBAAR! Om goed te kunnen functioneren, en snel folders te kunnen maken, werd een kantoorruimte ingericht als reclame-studio en de benodigde apparatuur aangekocht. Er volgden nog een aantal folders en de verkoop ging steeds beter, na enkele maanden werden ook voor diverse kranten advertenties gemaakt. Om van de plakmodellen zelf afdrukken te maken, kwam er al spoedig een 'donkere kamer' en een reproductiecamera. Nu konden de advertenties kant en klaar aan de kranten worden afgeleverd.
Ter ondersteuning werd aan één der etaleurs gevraagd mee te helpen. Er kwam geen einde aan, de één na de andere folder en advertentie werd gemaakt. In die periode werden van alle artikelen die in de folder of advertentie verschenen eerst foto's gemaakt, van deze foto's werden met behulp van een antiscoop pentekeningen gemaakt die met grijstinten werden ingekleurd en daardoor zorgde voor een duidelijke afdruk van het artikel op krantenpapier. Er werden zeer voordelige contracten met de vertegenwoordigers van de kranten gesloten. Zo werden de dure ontwerp- en tekenkosten van het reclamebureau omzeild. Huls kon nu zelf advertenties maken. Als de inkopers artikelen inkochten, werden die bij wijze van spreken, de volgende dag al in de krant aangeprezen. Huls reikte de advertenties wel via een reclamebureau aan bij de kranten om zo ook nog mee te kunnen profiteren van de 15% bureaukorting dat een reclamebureau ontvangt.

Er werd in de Graafschap-Bode, de Gelderlander, Oost-Gelders Vizier, Gelderse Post Zutphense koerier en in de Zondagskrant geadverteerd. Dikwijls stonden er twee advertenties van Huls in één krant. De zondagskrant zag soms rood van de Huls advertenties. 

^ Een der eerste vervaardigde advertenties die Huls in eigen beheer plaatste op 20 augustus 1980. 

HET GAAT NIET GOED MET HULS!
Eind 1981, de zaak bestond ruim 62 jaar. Het ging niet goed met Huls. De economie ging niet zoals voorgaande jaren. De verkoop vertoonde stagnatie. Huls maakte een moeilijke periode door. De jarenlange investeringen in vernieuwingen en de nieuwbouw van de winkel, de bouw van het centrale magazijn en de overname van de Bijenkorf waren niet gering geweest. Ook door het inkopen van een duurder assortiment waardoor het voordelige imago van Huls veranderde, vonden de minder bedeelden hun weg niet meer naar Huls, juist diegenen waar de zaak zo groot mee is geworden.

De jaarlijkse feestavond die over enkele weken zou plaatsvinden werd afgezegd. 

INKRIMPEN 

Inkrimpen was dringend noodzakelijk. Eind 1981 ging het mes erin. Diep zeer diep werd er gesneden. Er werden 2 zakelijke adviseurs benaderd voor ondersteuning. De vakbond ging er zich mee bemoeien. Verontrustende berichten verschenen in de krant. Dit kwam de omzet natuurlijk niet ten goede. Slijterij 'Het Pleintje' werd door de verkoopchef overgenomen. 

HULS IN NIJMEGEN WERD OPGEHEVEN 

De Bijenkorf-Nijmegen die dan al HULS heet, werd opgeheven. De voorraden werden tot het minimum terug gebracht. Bijna 50 medewerkers werden ontslagen.
Diegenen die konden blijven, zullen alles op alles moeten zetten, om het reddingsplan te laten slagen.

De Heer J.H. Huls had zich terug getrokken uit de zaak.
(De heer J.H. Huls geboren op 21 oktober 1925 is overleden op 27 mei 2013 te Doetinchem.) 
Onder de nu eenhoofdige leiding van de heer K.J.H. Pawlenka (gehuwd met Maria Wilhelmina Huls) werd een herstelplan tot uitvoering gebracht. Onder zijn inspirerende leiding en geloof in de zaak 'HULS' krabbelt Huls (met de enorme inzet van een aantal medewerkers) weer langzaam uit het dal. Ter ondersteuning werd de directie uitgebreid met 2 medewerkers uit het bedrijf. 

Zoals al eerder vermeld, voor diegenen die mochten blijven, werd veel gevraagd, veel onbetaalde uren werden extra gemaakt, zo is ook de druk op de reclame-afdeling zeer hoog. Er werd nog contact gezocht met een extern reclamebureau, maar dat ging (ondanks de hoge kosten helemaal niet goed.) Werkdagen van 10 uur waren in de 'Huls Cultuur' toch al heel normaal, maar als het nodig was, werd werk mee naar huis genomen en tot in de kleine uurtjes door gewerkt om vervolgens de advertenties s'morgens op tijd te kunnen afleveren bij de kranten. "Als we uit het dal zijn, maak ik het met jullie in orde" is de belofte van de directeur Pawlenka tegen een aantal medewerkers, maar deze belofte wordt nooit waar gemaakt.
PAGINA-GROTE-ADVERTENTIES
De één naar de andere advertentie met de steunkleur rood werden geproduceerd. Diverse grote acties werden samen met de directie bedacht. Huls werd als het ware 'uit het dal geadverteerd'. Ook de verspreiding van honderdduizenden folders in Doetinchem en wijde omgeving gingen volop door. Ook Zutphen en de regio werden van reclamefolders voorzien.
Naast de 5 kranten waar al in werd geadverteerd, werd dit nog uitgebreid met de Zutphense koerier, en de Liemers Lantaarn.

Maar ook mede door de strakke inkoop, sterke prijsafspraken en een goed verkoopbeleid gaat de omzet weer omhoog. Langzaam maar zeker wordt het (ondanks de economische toestand) weer drukker in de winkel.

OMZET-SCHEMA
Om de omzet nog meer te verhogen, worden de verkoopmedewerkers gestimuleerd om extra hun best te doen. Hiervoor had de directeur een omzet-schema bedacht die op een groot bord in de kantine werd opgehangen. Op dit bord werd per afdeling de omzet van elke maand bijgehouden en vergeleken met de omzet van het jaar daarvoor. Als de afdeling, de omzet + een bepaald percentage haalde, kregen de medewerkers van de betreffende afdelingen een extra bonus. 

ADVERTENTIE RECHTS: 
Op 27 augustus 1981 verschenen in eigen beheer, de eerste advertenties die een hardere lijn van de aanbiedingen uitdroegen. Met als steunkleur rood als ondergrond en de nieuwe slogan:
'NERGENS GOEDKOPER!' refererend aan vroeger moeten de klanten duidelijk maken, dat Huls een veelzijdig, scherp concurrerend aanbod had. Enkele keren per week werden soortelijke advertenties tussen het regionale nieuws afgedrukt.

  

 

< AFBEELDING LINKS:
Affiche ca. 1982-1983 die gedrukt werd in een formaat van 118 cm x 83 cm.

'DUS OOK WIJ KOPEN BIJ HULS!!' 

Naast het vele adverteren, trok men alles uit de kast om de omzet nog verder te verhogen.

1983 TATA EN TATJE KOMEN IN BEELD! 
Vanuit de reclame-afdeling kwam het idee om een figuurtje te ontwikkelen die in de advertenties en op affiches een boodschap konden overbrengen. Toen het figuurtje er eenmaal was, moest het nog een naam hebben. Toen de ontwerper heel voorzichtig als naam 'Tata' opperde, viel dit bij de directie meteen in goede aarde en moest er meteen een 'Tatje' bij ontworpen worden, zodat Tata óók nog een gesprekspartner kreeg, zodat ze met hun beiden over en weer, in rijmvorm, hun boodschappen in de advertenties en folders konden vertellen.

Menig medewerker, waaronder de vrouw van de directeur leverde in deze periode spreuken aan bij de ontwerper.
 

BIJ-NAAM
Tata was al vele jaren de bijnaam van de oprichter van de zaak. Vroeger, tot in de jaren '60  was het heel gewoon dat iemand een bijnaam heeft.
(De bijnaam Tata, werd hem gegeven, omdat hij als peuter in de kinderbox bij zijn moeder in de winkel stond en telkens het woord Tata ten gehore bracht.)

Toen brak  er een echte Tata-hype los, tienduizenden stikkers werden er gedrukt. Samen verschenen ze volop in de media op draagtassen en affiches.

Het komt de verkoop ten goede.

Levensgroot lopen Tata en Tatje met veel succes mee in de carnavals-

optocht. (Zie foto rechts boven.)   

De bekende TATA-sticker waarvan er vele tienduizenden werden uitgegeven.

De bekende draagtas van Huls met de tekst:'Kom even naar TATA lopen, koopjes kopen!

DEZE PAGINA-GROTE ADVERTENTIES WERDEN GEPLAATST IN 1983-1984. De kwaliteit van de afdruk is slecht omdat het zwart in werkelijkheid rood is. Advertentie boven word geplaats op: 16-10-1984

De KNAKEN-AKTIE in 1985. Wie op een dag voor minimaal aan 50 gulden in het warenhuis besteedt, kan de kassabonnetjes inleveren en krijgt daarvoor een cadeau-knaak. Men mag per dag, de kassabonnen verzamelen om aan die 50 gulden te komen. Deze cadeau-knaken kunnen daarna als betaalmiddel worden gebruikt. Een enorme goede actie, maar die wel veel rompslomp veroorzaakt bij de kassa en bij de administratie.  

HULS WAS WEER HELEMAAL UIT HET DAL HEREZEN! 
Huls was helemaal 'hot' bij het publiek in Doetinchem en wijde omgeving. De klanten kwamen weer in volle getale, en er werd veel gekocht. Het gehele TATA gebeuren, de enorme advertentiecampagne en de vele acties hadden het bedrijf geen windeieren gelegd. In tegendeel, men durfde al weer te denken aan een nieuwe uitbreiding! 

 

HET GING WEER GOED MET HULS...…..MEN DURDE ALWEER TE DENKEN AAN EEN NIEUWE UITBREIDING.

De beide figuren worden op de decoratie-afdeling levensgroot in papier-maché uitgevoerd en lopen in 1984 met de carnavals-optocht mee. 

FOTO BOVEN: diverse advertenties zijn in de maak tijdens de 'Huls heeft meer' periode.

 

1983: De één na de andere advertentie rolde van de tekentafel. Deze advertenties werden nog geheel op de tekentafel met de hand gemaakt en kleur-gescheiden.

Alle artikelen werden getekend en met grijze tinten ingekleurd, om daarmee zoveel mogelijk de afbeelding op de foto te benaderen.

Van de plakmodellen werden in de eigen Doka kant en klare raster-opnamen gemaakt om aan te leveren bij de kranten.

Advertentie-opmaak ca. 1988.

(Foto: Beheerder deze website)