FOTO BOVEN: DUIDELIJK IS TE ZIEN, WAT DE ZWARE BOMBARDEMENTEN IN HET CENTRUM HEBBEN AANGERICHT!

DE PANDEN VAN HULS AAN DE HAMBURGERSTRAAT LOPEN VRIJWEL GEEN SCHADE OP. OOK HET HOTEL HULS AAN DE KORTE HEEZENSTRAAT BLIJFT GESPAART, TERWIJL ENKELE METERS VOOR HET HOTEL ALLES IS VERWOEST.

FOTO: KLM aerocarto 16831.

FOTO BOVEN: Het fraaie gemeentehuis aan de Markt voor en na het zware het Bombardement.

FOTO RECHTS: In één der weggeslagen panden links aan de Markt waar Huls van 1896 tot 1906 eens zijn mode en galanterieën aanbood moest het ontgelden. Op de achtergrond het gemeentehuis.

GROTE VERWOESTINGEN IN MAART-APRIL 1945 IN HET CENTRUM VAN DOETINCHEM!
Door zware bombardementen in maart en april 1945 (enkele weken voor de bevrijding) werden grote delen van de binnenstad van Doetinchem compleet weggevaagd.

De panden van Huls in de Hambugerstraat werden gespaard en liepen slechts enkele schrammen op. 

 

                                        AFBEELDING RECHTS: >
Het delicatessenbedrijf Veldkamp, dat vooraan in de Hamburgerstraat was gevestigd, werd totaal verwoest. Huls bood hulp, en stelde pand 43 ter beschikking waar bazar 'De Luxe' in was gevestigd. 


<  Ook Huls was een van diegenen, die tussen 1940-1945 geen advertenties plaatste.

Ondanks dat grote delen van Doetinchem in maart 1945 waren platgebombardeerd kwam Huls redelijk ongeschonden uit de oorlog. (Dak en glasschade.)

 

VOORZICHTIG WERDEN ER IN 1947 WEER ENKELE KLEINE ADVERTENTIES GEPLAATS IN EEN NIEUWE STIJL!

FOTO: De Hamburgerstraat omstreeks 1953. Het linkse pand nr. 43 was dan nog steeds verhuurd aan Veldkamp. Rechts daarnaast op nr. 45 Knopenhuis Ter Ellen, dan de steeg (met het bekende uithangbord) die toegang verleende naar de speelgoedafdeling van Huls en dan volgen de nummers 49 en 51 na de verbouwing die in 1952 plaatsvond.
Later zou blijken, dat het pand nr. 51 een cruciale rol vervulde in de enorme groei en uitbreiding van Huls.

HULS HEEFT EEN NIEUW NAAMLOGO LATEN ONTWERPEN

Het pand rechts naast Huls nr 51 kwam in 1952 vrij, de kleermakerij van de heer J.H. Seevinck werd te koop aangeboden, dit werd door Huls natuurlijk met beide handen aangegrepen. Seevinck had zich op dit adres in 1940 gevestigd vanuit de Heezenstraat. De voorgevel van pand 49 en 51 worden beiden tot een geheel verbouwd zodat Huls zich eindelijk in de Hamburgerstraat kon profileren als een groot winkelbedrijf. 

^ Een pagina grote OPENINGS advertentie werd geplaats in de Graafschap-Bode.

HULS BESTAAT 40 JAAR! FEEST IN DOETINCHEM.

De receptie ter gelegenheid van deze mijlpaal vond plaats in hotel De Graafschap. De heer en Mevrouw Huls-Peters mochten heel veel felicitaties in ontvangst nemen.

Een in de jaren '60 veel gehanteerd model advertenties. Bovenstaande halve pagina grote advertentie werd op 27 juni 1962 geplaats.

Het is 1962, de tijd stelt zijn eisen. De klanten willen prettig kunnen winkelen en het doolhof dat was ontstaan in al die jaren van uitbreiden, trapjes om boven te komen de benauwde intree maken het de klant niet gemakkelijk. En in drukke tijden was het niet altijd aangenaam om bij Huls te winkelen.

MAAR WAT NU...….?
EIGENLIJK IS ER MAAR ÉÉN OPLOSSING OM HET DEFINITIEF GOED OP TE LOSSEN!

HET DEVIES IS: ALLES TEGEN DE VLAKTE EN OPNIEUW BOUWEN!

 

Om dit te verwezenlijken zal er een oplossing voor het pand nr. 45 'Knopenhuis Ter Ellen' moeten worden gezocht.

Het plan dat op tafel ligt was n.l. een voorfront van 20 meter breed. Pand nr 43 ('Bazar de Luxe') was al in eigendom van Huls. Dus Ter Ellen 'een sta in de weg' moest verdwijnen.

Er was maar één oplossing, Ter Ellen een nieuwe plek met een nieuw pand aanbieden! Dit zou gerealiseerd worden op nr 51 het rechtse gedeelte van Huls. Dus Ter Ellen werd naar rechts opgeschoven naar nr. 51. 

 

De speelgoedafdeling ging naar een groot vrijgekomen pand aan de Boliestraat en werd voorzien van de naam toepasselijke 'WONDERLAND'. Er werd tijdelijk ongeveer 500m² magazijnruimte gehuurd. Nu kwam er voldoende ruimte vrij om het pand Hamburgerstraat 51 leeg te maken en dat af te breken en op deze plek een geheel nieuw pand voor Ter Ellen te bouwen! In het najaar van 1964 werd daarmee begonnen. 
Toen het pand van Ter Ellen gereed was, werd het voorste gedeelte van het pand nr. 49 afgebroken, waardoor een bouwput ontstond van 20 meter breed en 25 meter lang en 5 meter diep in de grond. Om de dagelijkse verkoop door te laten gaan moest de aannemer er wel voor zorgen, dat het publiek 'ongehinderd' de achter de bouwput gelegen verkoopruimte kon bereiken. Doormiddel van tunnels en loopbruggen werden de klanten op allerlei voordeelkoopjes de tunnel 'ingelokt'.

Voor de directie en medewerkers van Huls zal het geen gemakkelijke periode zijn geweest. 

FOTO BOVEN: De Boliestraat met links op de voorgrond, het pand waar tijdelijk de speelgoedafdeling 'WONDERLAND' werd gevestigd.

DE EERSTE NIEUWBOUWFASE:
Na 2 jaar noeste arbeid improviceren en 'afzien', is de eerste (van de vier) fasen gereed en vond op donderdag 10 november 1966 de opening plaats van het voorste gedeelte. Een kelder van 5 meter hoog en daarboven de parterre Hamburgerstraat en de verdiepingsafdeling.  

< FOTO LINKS: De bouwput voor de tweede helft van de bouw. Enorme hoeveelheden grond werden er afgevoerd en enorme hoeveelheden beton zijn er aangevoerd. Het voorste gedeelte werd in beton opgetrokken en we zien de kelder van het tweede gedeelte. Achteraan nog de oude nissenhut die als magazijn dienst deed met links daarvan het afdak van de fietsenberging. 

                        Advertentie RECHTS uit de Telegraaf 29-10-1966  >>

GEREED IN MEDIO 1967
De aannemer ging met veel spoed de volgende klus face 2 realiseren. De bedoeling was dit in 1967 gereed te hebben. Face 3 en 4 volgden spoedig nadien. Dan is bijna 3 jaar breken, verhuizen, met bloed, zweet en tranen de nieuwbouw gereed. Een geweldig ruim en doordacht ontworpen pand van 20 meter breed en 50 meter diep in splitlevel, (pand waarbij de vloeren een halve verdiepingshoogte ten opzichte van elkaar verspringen.) mede ingegeven door het niveauverschil van de hamburgerstraat aan de voorzijde en Nieuwstad aan de achterzijde van het perceel. Later zal van dat niveauverschil een nuttig gebruik gemaakt worden, wanneer een volgende uitbreiding zal plaats vinden.

Uit 'Huls 75 jaar' 1994 G. Rijsdorp.

DE NIEUWBOUW IS GEREED, DE VLAGGEN GINGEN UIT IN DOETINCHEM!

ENKELE INTERNE FOTO'S VAN HET FRAAIE MODERNE WARENHUIS HULS.

GRONDLEGGER de heer Johannes Hendrikus Huls 1892-1967 (Tata)

OP 27 OKTOBER 1967 OPENING VAN HET TOTAAL NIEUWE WARENHUIS,
Grootste van Oost Gelderland. Een enorme aanwinst voor de stad Doetinchem.

Geen opening met veel feestelijk vertoon. Sober maar wel een gevoel van veel waardering voor de grondlegger, de heer J.H. Huls die de opening helaas niet heeft mogen meemaken, door zijn overlijden in juni 1967, enkele maanden voor de gereedkoming van het totaal nieuw gebouwde winkelpand.

Een mijlpaal in de geschiedenis van de stad Doetinchem en het koopmanschap van de opvolgende generaties Huls was het gereedkomen van deze nieuwbouw. Een imponerende gevel in strakke lijnen, 20 meter breed met een royale entree die uitnodigde tot het naar binnen gaan.

Het pand had een oppervlakte van 1900 m² verkoopruimte en aan dienstruimte 2000 m². Het is geheel onderkelderd voor magazijn en dienstruimten. De 4 verkoopvloeren zijn in spitlevelbouw dat een ruimtelijk effect geeft en de trappen minder lang maakt. Overigens werd er ook een ruime personenlift voor 10 personen in het gebouw geplaatst, die op elke etage makkelijk te bereiken was. 

Niettemin werd nu al weer gedacht aan de toekomst en dan in het bijzonder aan de plannen van het gemeentebestuur om de Nieuwstad tot winkelstraat te sanneren. Toen deze plannen eenmaal een feit werden, zal Huls het niet nalaten, om aan het warenhuis opnieuw nog eens 600 m² toe te voegen met daarbij aan de nieuwstadzijde een royale ingang met etalages te realiseren.  

De artikelen kwamen in de royale verkoopruimten goed tot hun recht, de brede gangpaden droegen bij tot prettig en rustig winkelen. Op de parterre zijn de afdelingenparfumerie, lederwaren, textiel en luxe artikelen. Ook de Centrale Kassa had er zijn plaatse gekregen. De trap naar beneden gaf een fraai uitzicht over de ruime afdelingen speelgoed, schrijfwaren, gereedschappen, autoshop en een grammofoonplaten afdeling. Deze afdeling had een volwaardige disco-shop met een constante voorraad van 8000 platen. Er werden twee afluisterbars met 7 zitplaatsen gerealiseerd. Tevens vond men op deze afdeling platenspelers, portables en radiomeubelen. 
De trap naar boven leidde naar de afdelingen glas-porselein en aardewerk alsmede huishoudelijke artikelen, dit alles in zeer ruime mate in de beste merken voorhanden.

Nog weer hoger kwamen we de afdelingen verlichting, klein-meubelen en keukenmeubelen. Aan de straatzijde bevonden zich de directie- en inkoopkantoren en de administratie. 

DIRECTIE 

De grondlegger van de GOEDKOPE BAZAR, maar ook de huidige directie hebben altijd een expansiedrang in zich gehad. In 1937 vestigde de grondlegger een filiaal in Aalten en Varsseveld en een kleding magazijn in Silvolde. Maar deze filialen heeft Huls niet lang gehad. In 1940 en in 1943 werden deze weer verkocht.

Op 22 oktober 1969 werd een speelgoedfiliaal in Zevenaar geopend.

En...… in Doetinchem groeide men weer uit het jasje!

Weer gingen de directie en architecten met elkaar om de tafel zitten.

In 1972 worden er plannen nieuwe naar buiten gebracht:

FOTO RECHTS: De directie: Van links naar rechts:
De heer H.J. Huls (meneer Henk), Mevrouw J.H. Huls Peters (oma),
de heer K.J.H. Pawlenka (Meneer Kurt), en de heer J.H. Huls (meneer Jan). 

WARENHUIS HULS VERDUBBELT ZIJN OPPERVLAKTE!

 

Op de foto de directie bij het glas in lood raam in de centrale kassa, een geschenk van het personeel ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1969.

> OP PAGINA 5(<klik) KUNT U HET VERVOLG LEZEN EN BEKIJKEN OVER DE PERIODE VAN 1970 - 1985

Maak een Gratis Website met JouwWeb